Next

Projekt przysz?o?ci

Informacje techniczne

Pobież pdf
tego modelu

Po co pod??a? za trendami, skoro mo?na je kreowa? samemu? Next to d?ugopis dla ludzi poszukuj?cych nowych kszta?tów, absolutnie czystego projektu opartego na g?adkich, dynamicznych liniach, który b?dzie idealnym no?nikiem dla promocji marki. Next zosta? pomy?lany specjalnie w tym celu, st?d zaprojektowano tak du?y obszar zadruku zarówno na korpusie jak i na klipie, aby zmaksymalizowa? widoczno?? logo. Ze wzgl?dów bezpiecze?stwa przycisk zosta? stworzony ze specjalnymi, spe?niaj?cymi normy Unii Europejskiej, prze?witami zapobiegaj?cymi uduszeniu w razie przypadkowego po?kni?cia.

P/Next

1/4
Szczegóły

Szczegóły odnośnie długopisu

Eleganckie, dynamiczne linie
są w stanie zwiększyć widoczność
i oddać tożsamość każdej marki

Klips: rama
eksponująca obraz marki

Wentylowany przycisk zapewnia
wystarczający przepływ powietrza
w przypadku przypadkowego połknięcia

2/4
Modele i kolory

Dostepny w 2 modelach i 20 wariantach kolorystycznych

  • NX400 - C CR

    Plastik ABS, błyszczące wykończenie, chromowana końcówka

  • NX400 - 30 CR

    Plastik ABS, błyszczące wykończenie, transparentne kolory, chromowana końcówka

3/4
Informacje techniczne

Obszar nadruku i specyfikacja techniczna

Cechy

● przyciskany z odbijającą sprężyną

● wentylowany przycisk

● wykonany z nietoksycznego, wysoce wytrzymałego plastiku ABS

● wkład Jumbo w kolorze czarnym lub niebieskim

● korpus dostępny w wykończeniu błyszczącym, matowym lub soft touch

● końcówka ABS chromowana w procesie galwanizacji

● długopisy z wykończeniem gumowanym (GOM) znakujemy wyłącznie na klipsie

Modułowość

Możesz łączyć części w różnych kolorach w ramach danej wersji wybranego modelu lub łączyć części z różnych wariantów wybranego modelu


A przycisk

B klip

C korpus

D końcówka

Powierzchnia nadruku

1 sitodruk 40 x 30 mm

2 tampodruk 35 x 9 mm

3 tampodruk 50 x 10 mm

*Niedost?pne dla wymienionych wariantów:
- NX 400 - GOM C CR
- NX 400 - GOM AL

4/4
Personalizacje

Marki prezentowane w tym katalogu są należą wyłącznie do ich właścicieli. Są one używane wyłącznie w celach poglądowych i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek transakcji kupna i sprzedaży w żadnych okolicznościach.